Generelle betingelser og vilkår

Generelle kontraktsbetingelser

Hotelopia

Dette nettstedet tilhører HOTELOPIA, S.L.U. (i fortsettelsen kalt Hotelopia), med hovedkontor på Palma de Mallorca (Spania), Camí de Son Fangos 100, Torre A – 5ª Planta, C.P. 07007, reisebyrå for gruppereiser og individuelle reiser, i besittelse av C.I.F. B-57218356 med lisens BAL-481 M/D, i innskrevet i Handelsregisteret på Mallorca på side PM-44857, bok 2007, folio 148.

Produktet Hotelopia, er gjenstand for disse generelle betingelsene, som eksklusivt tilbys sluttforbrukere (i fortsettelsen kalt du). Adgangen til dette programmet tildeles eksklusivt av Hotelopia.

Du berettiges til forflytninger, billetter/opplevelser, overnattinger på hoteller, leiligheter og andre overnattingssteder, som er gjenstand for de generelle kontraktsbetingelsene ovenfor, og akseptert på nettstedet og samtykker til priser, tariffer og avbestillingsgebyrer som gjelder på reservasjonstidspunktet. Nettstedet vil informere om hvordan du går frem for å realisere en reservasjon.

Fullføringen av prosessen for kontraktinngåelse gjennom nettsiden Hotelopia krever at du godtar Hotelopias generelle vilkår, juridiske merknader, vilkår for bruk av informasjonskapsler og personvernvilkår. Både de juridiske merknadene, vilkårene for bruk av informasjonskapsler og personvernvilkårene er viktige deler som ikke kan atskilles fra generelle vilkårene for kontraktsinngåelse. Du aksepterer at de generelle betingelsene også gjelder ved visualisering, bruk og kontraktsinngåelse på vårt nettsted. Du forplikter deg til å oppfylle all lovgivning og alle regler som kommer til anvendelse i sammenheng med denne nettsiden og bestillingene som utføres gjennom den.

Dersom du ikke godtar disse generelle betingelsene bør du ikke fortsette reservasjonsprosessen.

Hotelopia fungerer som et uavhengig mellomledd i forbindelse med kontrakter som inngås i forbindelse medovernattinger og andre tjenester, og Hotelopia innehar ingen forpliktelser overfor deg angående produkter som tilbys inntil reservasjonen er bekreftet og Hotelopia har mottatt betaling. (Se avsnittet for betaling).

Dersom du har spørsmål, kan du kontakte kundeservice.

Du kan kontakte Hotelopia på telefonnummer (+47) 219 50507 og/eller faksnummer 971469228 og/eller per e-post til Headoffice@hotelopia.com

Telefonnumrene er oppført på nettstedet, og på anvisningsbekreftelsen av din reservasjon. Du kan også benytte kontaktskjemaet som finnes på nettstedet.

Gå til toppen

1. Modifisering av nettstedet og de generelle betingelsene

1.1 Endring av nettsiden og de generelle vilkårene.

Hotelopia forbeholder seg retten til å endre informasjon, elementer, data, tjenester, og andre elementer på dette nettstedet, eller legge ned dette nettstedet på et hvilket som helst tidspunkt uten nærmere varsel.

Hotelopia forbeholder seg også retten til å når som helst endre de generelle vilkårene, og disse endringene vil tre i kraft i samme øyeblikk som det legges inn på nettsiden. Følgelig vil din tilgang til og påfølgende bruk av denne nettsiden tolkes som at du godtar de nye generelle vilkårene. Du vil imidlertid være underlagt de generelle vilkårene som gjelder den datoen bestillingen din bekreftes.

Hotelopia kan suspendere din adgang til systemet med bakgrunn i disse generelle betingelsene, forårsaket av vedlikeholdsarbeid, sikkerhetsgrunner, eller force majeure, uten at vi forplikter oss til å tilbakebetale eller gi kompensasjon på noen som helst måte i løpet av perioden som adgangen er suspendert.

1.2. Tilgang til og bruk av vår nettside

På denne siden kan du velge størrelse på teksten samt sidens farger og oppsett, avhengig av funksjonene i nettleseren din.

For å bevege deg rundt på dette nettstedet etter at du har forlatt forsiden, kan du bruke menyen øverst på hver av sidene.

Du kan velge størrelse på teksten i dette dokumentet gjennom nettleseren din på følgende måte:

(a) I Internet Explorer, velg Vis og deretter størrelse på tekst, og til slutt ønsket størrelse; eventuelt

b) Hvis du bruker en annen nettleser, les nettleserens egne instruksjoner.

Du kan importere ditt eget sideoppsett på dette nettstedet på følgende måte:

(a) I Internet Explorer, velg Verktøy, deretter Alternativer for Internett og til slutt Tilgjengelighet. Klikk deretter på hvilken som helst av de tre bekreftelsesfeltene for å se bort fra farger, skriftstil eller skriftstørrelse. I samme vindu kan du endre sideoppsett ved å markere feltet der det står "dokumentmal med mitt eget sideoppsett", og deretter gå til ditt eget sideoppsett og klikke på Godta;

Eventuelt

(b) Hvis du bruker en annen nettleser, les nettleserens egne instruksjoner.

Vi har analysert denne nettsiden grundig og er alltid villige til å forbedre våre verktøy for tilgjengelighet. Vi vil gjerne vite om du synes dette nettstedet er lett tilgjengelig, eller om du støtte på et problem. Hvis du har spørsmål eller kommentarer, kan du sende en e-postmelding til Headoffice, eller ringe (+47) 219 50507.

Innenfor rimelighetens grenser vil vi gjøre det vi kan for å sørge for at dette nettstedet er fritt for virus. Imidlertid er Internett, virus og annen skadelig programvare av en slik natur at vi ikke kan garantere dette. Følgelig garanterer vi ikke dette. Vis aktsomhet og husk at det er ditt eget ansvar å beskytte datamaskinen, nettbrettet eller mobilen din mot virus. Husk å avslutte økten på datamaskiner som deles med andre etter at du har brukt dem. Det anbefales at du bruker et antivirusprogram på alt materiale og innhold som lastes ned fra Internett generelt, og fra nettstedet spesielt.

Gå til toppen

2. Hvordan du utfører reservasjoner og kontraktsinngåelse gjennom nettstedet Hotelopia

Hvordan utføre kontraktsinngåelse

Kontraktsinngåelsen på tjenester gjennom nettstedet realiseres på følgende måte: Velg en destinasjon og datoer i tillegg til ønsket overnattingssted eller forflytning, ønskede billetter eller opplevelser. Undersøk destinasjon og datoer før du bekrefter reservasjonen.

Du kan utføre reservasjonen på følgende måter:

1. Ta kontakt med vårt senter for kundeservice på telefonnummer (+47) 219 50507 og/eller faksnummer 971469228, eller per e-post til Headoffice@hotelopia.com.

2. Så sant det er mulig, følg alltid bestillingsprosessen på nettet trinn for trinn. Gjennomfør følgende trinn:

Under bestillingsprosessen vil Hotelopia be om dine personopplysninger, slik som navn, etternavn eller kredittkortopplysninger. Alle opplysninger som vi ber om vil behandles i henhold til personvernerklæringen på nettstedet Hotelopia. De nevnte opplysningene vil behandles i fullstendig overensstemmelse med spansk lov Ley orgánica 15/1999 datert 13. desember om personopplysninger og/eller hvilken som helst annen lovgivning som utvikler, utvider eller erstatter "Regelverk for personvern" og vil bli brukt til å legge til rette for og tillate kontraktsinngåelse og bestilling av de konkrete tjenestene som inngår i din bestillingssøknad. Sørg for at dine opplysninger er korrekte.

Dessuten vil det spørres om nødvendige kredittkortopplysninger i forbindelse med betaling av de valgte tjenestene. All betalingsinformasjon blir kryptert og nettstedet Hotelopia er verifisert gjennom Thawte. For ytterligere informasjon, gå til avsnittet “Betalinger”.

Du samtykker ved å klikke på knappen “Reservere”, som befinner seg nederst på siden for betalingsinformasjon, og foregående samtykke av de gjeldende generelle betingelsene. Overnevnte bekreftelse vil sendes elektronisk til Hotelopia som lagrer dette i sin database som en garanti. Kjøpsbekreftelsen fra tjenesteyteren forutsetter i alle tilfeller fullførelse av kontrakten og din forpliktelse til å betale de fastlagte summer. I forbindelse med samtykke vises det en side på skjermen som bekrefter kjøpet, og vi vil deretter sende deg en bekreftelse via e-post med kjøpsinformasjonen.

Hvis du gjør en feil når du skal oppgi opplysningene under bestillingsprosessen, kan du selv finne og korrigere disse før du sender bestillingsskjemaet. Hvis bestillingsskjemaet allerede er sendt, kan opplysningene også korrigeres i etterkant per e-post til Headoffice@hotelopia.com eller per telefon til nummer (+47) 219 50507. Husk at det er viktig at du sjekker informasjonen du oppgir og at du korrigerer alle feil før bestillingen sendes.

Gå til toppen

Ikke mulig med håndskrevet underskrift

På grunn av de spesielle forholdene med fjerninngåelse av kontrakt, erkjenner du at det ikke er mulig å underskrive kvitteringen, underforstått som dokumentet som i sin alminnelighet godkjenner transaksjonen. Det er på bakgrunn av dette det ikke kan skrives under på elektroniske transaksjoner vedrørende reservasjon gjennom nettstedet Hotelopia.

Personen som fyller ut reservasjonsskjemaet på nettstedet bør gis fullmakt til å gjøre dette fra alle de andre som reiser i samme gruppe, og bør bekrefte at personene som reiser i denne gruppen også aksepterer reservasjonsbetingelsene. I tillegg vil denne personen være ansvarlig for totalkostnadene, inkludert avbestillingsgebyrer eller modifikasjon, og bør informere de andre gruppemedlemmene om detaljer vedrørende bekreftelse og enhver annen relevant informasjon.

Etter at produktreservasjonen er utført gjennom nettstedet, vil Hotelopia bekrefte denne reservasjonen pr. e-post og stiller til rådighet en tjenesteanvisning som du bør skrive ut og vise frem ved ankomst til overnattingsstedet eller overnattingsstedene du har bestilt eller ved utførelse av tjenesten (transfer).

Gå til toppen

3. Myndighetsalder og ansvar

Du garanterer at du er av myndig alder og har full rettslig handleevne og er i besittelse av rett til å disponere over egne midler og inngå avtaler. For å bekrefte denne reservasjonen, bør du disponere fullmakten for alle personer som er nevnt i reservasjonen, i tillegg til fullmakt fra eventuelle mindreåriges (under 18 år) foreldre. Ved utførelse av reservasjonen, må du bekrefte at alle personer nevnt i reservasjonen aksepterer de gjeldende betingelser, og du er ansvarlig for å informere alle personene i denne reservasjonen vedrørende bekreftelsesopplysninger og andre relevante opplysninger. Ved å fullføre bestillingen påtar du deg ansvaret for alle betalinger som denne medfører.

Du garanterer at alle personopplysninger oppgitt under reservasjon og tjenester er korrekte. På samme måte aksepterer du økonomisk ansvar for alle transaksjoner realisert i ditt navn eller konto.

Gjennom å godta de generelle vilkårene og på grunnlag av det som er nedfelt i gjeldende spansk lovgivning omkring informasjonstjenester og e-handel, inkludert europeisk lovgivning som gjelder i Spania, gir du Hotelopia ditt samtykke og din fullmakt til å innhente alle personopplysninger for deg og gruppen du inngår kontrakt på vegne av fra leverandørene av tjenestene det inngås kontrakt om. Nevnte opplysninger vil bli behandlet i fullstendig overensstemmelse med gjeldende spansk lovgivning, inkludert europeisk lovgivning som gjelder i Spania og/eller hvilken som helst annen lovgivning som utvikler, utvider eller erstatter "Regelverk for personvern", og vil bli brukt til å legge til rette for og tillate kontraktsinngåelse og betaling av de konkrete tjenestene som inngår i din bestillingssøknad

Inkludert, men ikke begrenset til personopplysninger: Telefonnumre, faksnumre, e-postadresser, bostedsadresser, underskrifter, kopier av pass eller ID-kort, kreditt-/debitkortopplysninger,personlige- eller matpreferanser, spesielle religiøse eller hvilke som helst andre personopplysninger som er relevante for kontraktsinngåelse eller reservasjonsbetaling for deg eller gruppen som er nevnt i kontraktsinngåelsen.

Gå til toppen

4. Inkludert i reservasjonen

Prisen på enkel overnatting som du vil betale til Hotelopia ved bekreftelse av bestillingen inkluderer:

 • Totalpris for overnatting og måltider, inkludert alle tjenester som er spesifisert i bestillingsbekreftelsen.
 • Alle obligatoriske skatter og avgifter for tjenesten som Hotelopia er pålagt å kreve inn ved lov. Prisen inkluderer ikke avgifter eller gebyrer som legges til av resorts som har oppgitt dette i sine spesielle vilkår og som ikke inngår i våre, og alle skatter som du er pålagt å betale personlig på reisemålet, for eksempel, f.eks. turistskatt, miljøavgift osv. Nærmere opplysninger finnes i avsnitt 5 og 21 i disse vilkårene.
 • Avgifter i forbindelse med tilleggsvaluta i EU-land.

Prisen på transfer som du vil betale til Hotelopia ved bekreftelse av bestillingen inkluderer:

 • Alle tjenester spesifisert i tjenesteanvisningen.
 • Alle skatter og avgifter i forbindelse med forflytning.
 • Avgifter i forbindelse med tilleggsvaluta i EU-land.

Prisen på tjenesten for inngangsbilletter og ekskursjoner som du vil betale til Hotelopia ved bekreftelse av bestillingen inkluderer:

 • Alle tjenester inkludert på bestillingen.
 • Merverdiavgift i alle europeiske land.

Prisene som er oppgitt på vår nettside er i den lokale myntenheten som gjelder markedet og språket du har valgt. Når det gjelder valutaomregning vil vi forholde oss til det som er fastsatt i avsnitt 18 i disse vilkårene.

Vennligst vær oppmerksom på at prisene som er oppgitt på nettstedet ikke inkluderer eventuelle gebyrer banken eller kredittkortleverandøren din kan kreve for transaksjonen. I noen tilfeller forbeholder banker og kredittkortselskaper seg retten til å belaste kontoeierne sine med et transaksjonsgebyr der kortholderen og kjøperens plassering (som definert av kortmerket - f.eks. Visa, MasterCard, American Express) er i forskjellige land. Som et resultat av dette kan kostnadene oppført på kreditt- eller debetkortoppgaven din vise andre beløp enn beløpet som vises på bestillingsbekreftelsen din. Vennligst ta kontakt med banken din før du foretar en bestilling dersom du har noen spørsmål.

Gå til toppen

5. Ikke inkludert i reservasjonen

Prisen på enkel overnatting inkluderer ikke:

 • Tilleggsavgifter på rom, mat og sengeplass som ikke benyttes i leilighetene.
 • Avgifter som hotell eller leiligheter kan kreve i forbindelse med for eksempel barnesenger, minibusstjenester, fluktstoler/hengekøyer, badstue, leie av tennisbane og -utstyr, portiertjenester, osv.
 • Det kreves at betalingen er utført ved ankomst til overnattingstedet.
 • Avgifter og gebyrer pålagt av et resort: Enkelte resorts i USA krever at kundene betaler avgifter eller gebyrer som Hotelopia ikke kan inkludere i prisen. Hvis du velger et resort som krever slike avgifter eller gebyrer, kan du finne informasjon om dette i "Spesielle vilkår for tjenesteleverandøren".
 • I enkelte land eksisterer det en lokal avgift kalt "oppholdsavgift" eller "turistskatt", som bør betales av sluttforbrukeren direkte til overnattingsstedet og/eller på flyplassen. Turistskatten i Russland skal betales av sluttbrukeren direkte til det første hotellet som han/hun overnatter på i landet. Nevnte skatter er heller ikke inkludert i prisen.

Nevnte kostnader skal, om aktuelt, betales av deg på reisemålet til den aktuelle tredjeparten (hotell, flyplass osv.)

Før bestillingen din bekreftes og hvis innholdet i denne medfører at noen av de nevnte kostnadene påløper, vil du bli informert på forhånd om disse kostnadene og, om mulig, hvilket beløp det er snakk om eller hvordan det kan beregnes, og dessuten hvilken dato og til hvem det skal betales, med forbehold av ansvarsfraskrivelsen som følger.

De aller fleste leverandører av overnattingstjenester kan ved ankomst kreve at du betaler et depositum med kredittkort eller debetkort for å dekke eventuelle ekstrautgifter under oppholdet ditt. Dette kan dreie seg om utgifter til internasjonale telefonsamtaler, romservice, avgifter på feriestedet, betaling for filmer, skader eller tyveri på hotellet, minibar og bruk av andre anlegg på hotellet.

Ansvarsfraskrivelse: Hotelopia vil gi deg nevnte informasjon i den form den foreligger på nettsiden på datoen da du gjennomfører bestillingen. Uten hensyn til det som er nevnt over, påtar ikke Hotelopia seg ansvar for mulige feil, unøyaktigheter eller variasjoner i kostnadene som det informeres om i bestillingen, som kan oppstå under eller etter bestillingsprosessen. Det kan dreie seg om, men begrenser seg ikke til, følgende: lovendringer, endringer i vekslingskursene, feil i informasjonen fra tjenesteleverandøren/foretaket, endringer som Hotelopia ikke er informert om osv. samt tilfeldige forhold eller force majeure. Hotelopia vil ikke ha noen form for ansvar for konsekvensene av nevnte feil eller unøyaktigheter i informasjonen som er formidlet.

Prisen på transfer inkluderer ikke:

 • Enhver tjeneste som ikke er spesifisert på reservasjonsbekreftelsen.
 • Spesialutstyr og sportsutstyr (golfkøller, ski, vindsurfebrett, osv.) og elektriske rullestoler. Disse vil være gjenstand for tilleggsavgifter.

Før bestillingen din bekreftes og hvis du i bestillingssøknaden din har meldt fra om spesialbagasje, vil du bli informert på forhånd om dette pristillegget og hvilket beløp det er snakk om, og dessuten hvilken dato og til hvem det skal betales, med forbehold av ansvarsfraskrivelsen som følger.

Ansvarsfraskrivelse: Hotelopia vil gi deg nevnte informasjon i den form den foreligger på nettsiden på datoen da du gjennomfører bestillingen. Uten hensyn til det som er nevnt over, påtar ikke Hotelopia seg ansvar for mulige feil, unøyaktigheter eller variasjoner i kostnadene som det informeres om i bestillingen, som kan oppstå under eller etter bestillingsprosessen av grunner som ikke skyldes Hotelopia. Det kan dreie seg om, men begrenser seg ikke til, følgende: lovendringer, endringer i vekslingskursene, feil i informasjonen fra tjenesteleverandøren/foretaket, endringer som Hotelopia ikke er informert om osv. samt tilfeldige forhold eller force majeure. Hotelopia vil ikke ha noen form for ansvar for konsekvensene av nevnte feil eller unøyaktigheter i informasjonen som er formidlet.

Prisen på billetter og ekskursjoner inkluderer ikke:

 • Enhver tjeneste som ikke er spesifisert i reservasjonsbekreftelsen.

Barn

De spesielle betingelsene for barn er etablert av hvert enkelt overnattingssted og/eller tjenesteleverandør og er ikke gjenstand for et enkelt kriterium. Hvert enkelt overnattingssted og/eller tjenesteleverandør kan endre/inneha de ulike spesialbetingelser. Vi anbefaler du ved reservasjon legger inn en forespørsel om de ulike betingelsene som gjelder i hvert enkelt tilfelle.

Ved overnattingstjenester

bør man alltid undersøke de rabatter og spesialbetingelser som gjelder der barn deler rom med to voksne.

BARNESENGER: Med hensyn til begrensede enheter hos overnattingsstedene, bør denne tjenesten oppgis ved reservasjon. I tillegg kan det hende at betaling for denne ekstratjenesten må gjøres direkte fra sluttforbruker til overnattingsstedet.

Tredje person

De fleste overnattingssteder anser reservasjon for en tredje person som en reservasjon av en ekstraseng i et dobbeltrom. Denne ekstrasengen medregnes i tillegget som allerede er inkludert i totalprisen.

Gå til toppen

6. Forflytninger

De følgende betingelser gjelder for kunder som reserverer forflytningstjenester gjennom Hotelopia.

Hotelopia samtykker i transport av passasjerer og deres bagasje ifølge de reserverte tjenestene gjennom Hotelopia. Denne tjenesten er gjenstand for de gjeldende spesialbetingelser vedrørende transport og hvilke som helst andre forhold som gjelder de reserverte generelle/spesialtjenester.

Hotelopia forplikter seg ikke til å transportere barn under 14 år dersom den mindreårige ikke er i følge med en ansvarlig person over 18 år. Enkelte destinasjoner kan være gjenstand for en seteavgift for barn under 2 år mens de andre steder kan reise gratis dersom de er i følge med en passasjer over 16 år som har betalt sin reise. Dersom det ønskes å utføre en reservasjon for hvert enkelt barn over 2 år.

Den reserverte tjenesten kan bare benyttes av den/de identifiserte personen(e) på reservasjonen eller til fordel for den som har ervervet denne og kan ikke overføres til bruk for andre personer. Personen som undertegner reservasjonsskjemaet på nettstedet bør inneha myndighet til å utføre dette på vegne av de andre reisende i gruppen og bør bekrefte at de identifiserte personene aksepterer reservasjonsbetingelsene, og være ansvarlig for tjenestens totalkostnad, inkludert enhver avbestilling eller modifikasjon. Han/hun informerer de andre medlemmene i gruppen vedrørende detaljene av bekreftelse og annen relevant informasjon.

Reservasjoner. Reservasjonsanmodningen for forflytning bør effektueres innen 48 timer før avreise dersom tjenesteleverandøren eller destinasjonen ikke ønsker en tidligere reservasjon.

For at bestillingen skal gjelde må du bekrefte den, som presisert under.

Kommunikasjon om reservasjonsbekreftelsen på reservasjon bør skje via nettstedet Hotelopia. Når forflytningsreservasjonen er utført vil det vises en anvisning med et referansenummer på skjermen. Anvisningen bør skrives ut og presenteres som et bevis på reservasjonen.

Anvisning: Anvisningen reflekterer alle nødvendige opplysninger for å lokalisere opprinnelsespunktet for transport. Anvisningen viser også kontaktnummeret for reservasjonsbekreftelse og for å motta informasjon vedrørende mulige hendelser.

Hotelopia råder deg til å be om en tjenestebekreftelse på forflytning 24 timer før tjenesten trer i kraft. Det garanteres ikke for forflytninger dersom du ikke har bedt om bekreftelse eller dersom denne ikke er tilgjengelig.

Du bør ta med deg anvisningen for fremvisning på forflytningsstedet dersom det spørres om dette og den bør være i god stand.

Mistede anvisninger. HOTELOPIA er ikke forpliktet til å erstatte anvisningen dersom denne mistes, glemmes eller blir stjålet. Det forlanges at du anskaffer deg en ny anvisning i disse tilfeller for å kunne nyte tjenesten.

Ødelagte eller endrede anvisninger . Dersom anvisningen ødelegges eller anses som ugyldig og dersom du reiser med denne, forstås det slik at du reiser uten anvisning.

Passasjeren kan gå inn på nettstedet Hotelopia til enhver tid og få tilgang til sin reservasjon og sende anvisningen på nytt via e-post eller skrive denne ut.

Du bør sørge for at du finner korrekt transport og kommer deg til det kontraktsinngåtte bestemmelsespunktet.

Bagasje. Hver enkelt passasjer kan ha med seg EN KOFFERT og ETT kolli håndbagasje. Dersom du har ekstra bagasje bør dette deklareres på reservasjonstidspunktet. Hotelopia forbeholder seg retten til å kreve gebyr for ekstra bagasje. Du vil bli informert om dette før bekreftelse av bestillingen.

Hotelopia bør informeres om utstyr slik som sportsutstyr (golfkøller, ski, vindsurfebrett, osv.) og elektriske rullestoler. Disse vil være gjenstand for tilleggsavgifter. Hotelopia kan pålegge en ubetinget ekstraavgift, enten som forflytnings- eller destinasjonsleverandør. Denne avgiften bør betales før avreise, i motsatt fall kan Hotelopia nekte transport av ekstrabagasjen.

Det bør informeres om ekstrabagasje eller spesialutstyr i seksjonen "Kommentarer for leverandør av forflytning".

Bagasjen bør være godt merket med passasjerenes navn og destinasjonsadresse.

Det forstås slik at du har med deg all din bagasje og personlige eiendeler, uavhengig av stedet der disse befinner seg i transportmiddelet og bagasjen og personlige eiendeler transporteres under ditt eneansvar. Hotelopia anbefaler at du er til stede under håndtering, lasting og avlasting av bagasjen.

Hotelopia reserverer seg retten til (og delegerer denne retten til sine sjåfører og utnevnte agenter) å nekte transport av enhver person som anses å være under påvirkning av alkohol eller ulovlige stoffer og/eller anses for å være en fare for sjåføren, transportmiddelet eller andre passasjerer. Under slike omstendigheter reserverer Hotelopia seg retten til å ikke realisere noen refusjoner og ikke stille alternativ forflytning til rådighet.

Alkoholpåvirkede passasjerer tillates ikke på noen transportmidler . Unntaket fra denne regelen gjelder for de passasjerer som gjennom skriftlig samtykke med Hotelopia benytter en limousin. I slike tilfeller tillates det et moderat alkoholinntak. Røyking er ikke tillatt dersom sjåføren ikke har gitt en uttrykkelig tillatelse til dette.

Du er ansvarlig for de ødeleggelser som kan forårsakes som følge av en slik uregelmessig eller vandalsk atferd.

Hotelopia anbefaler at du befinner deg på stedet for transporttjenesten minimum 10 minutter før avreise.

Dersom en passasjer er forsinket kan Hotelopia gi den ledige seteplassen til en annen passasjer, noe som betyr at den forsinkede passasjeren har mistet forflytningen. Hotelopia er ikke ansvarlig for forsinket ankomst på transportstedet og er ikke forpliktet til å hverken utsette eller anskaffe en annen forflytning.

Alle forflytninger blir foretatt på datoen som vises på anvisningen, og du bør ankomme på det angitte tidspunktet for å kunne ha nok tid til å foreta forflytning til fly eller annet transportmiddel foretatt av andre transportører.

Flyselskapene foreslår at du befinner deg på flyplassen minst 2 timer før avreise.

Dersom du mister ditt fly eller det er forsinket kan Hotelopia fremlegge dokumentasjon til ditt reiseforsikringsselskap slik at du får dekket ekstrakostnadene som oppstår som følge av en ny forflytning . Andre omkostninger vil du måtte bære selv.

Til tross for det ovennevnte avsnitt kan forflytningene fra flyplassen bli automatisk forsinket som følge av forsinkede fly.

Du aksepterer forpliktelsen til å oppfylle de spesielle reglene som er fastslått av tjenesteleverandør under forflytningens gang.

Gå til toppen

7. Billett- og utflukter

Følgende betingelser gjelder for reservasjoner av billetter og/eller utflukter gjennom Hotelopia.

Hotelopia er forpliktet til å levere billett og/eller utflukt i henhold til reservasjonen som er gjort gjennom Hotelopia. Denne tjenesten er underlagt disse betingelsene, og andre aktuelle betingelser som måtte gjelde for de reserverte tjenestene, spesielle eller generelle.

Hotelopia er tilbyr ikke tjenester til personer under 14 år, med mindre disse ledsages av en person som er 18 år eller eldre. I visse tilfeller påløper betaling for barn under 2 år, i andre tilfeller er tjenesten gratis for småbarn som ledsages av betalende reisende over 16 år. Det må gjøres reservasjon for hvert barn under 2 år.

Den reserverte tjenesten er kun tilgjengelig for personer oppgitt på reservasjonen, eller som selv har betalt for denne, og kan ikke overføres til andre personer. Personen som registrerer seg via skjemaet på nettsiden må ha tillatelse til dette av de øvrige personene i gruppen, må bekrefte at personene oppgitt på bestillingen godtar reservasjonsbetingelsene, og vil være ansvarlig for hele bestillingsbeløpet, inkludert eventuelle endrings- eller avbestillingsgebyrer. Vedkommende må informere de øvrige personene i gruppen om opplysningene i bekreftelsen og annen relevant informasjon. Reservasjon. Ved søknad om reservasjon for kjøp av billetter påløper et reservasjonsgebyr som fastsettes av tjenestetilbydere.

Reservasjonsbekreftelsen må sendes via Hotelopias nettside. Når reservasjonen er fullført vises en bekreftelse med referansenummeret. Bekreftelsen må skrives ut og fremvises som bevis på reservasjonen.

Bekreftelse: Bekreftelsen inneholder all nødvendig informasjon om hvordan man kommer seg til stedet hvor tjenesten tilbys. Bekreftelsen inneholder også et telefonnummer man kan ringe for bekreftelse eller informasjon om eventuelle komplikasjoner. Du må alltid ha med deg bekreftelsen i god stand når du benytter deg av tjenesten, og må fremvise denne når det kreves.

Mistet bekreftelse. HOTELOPIA er ikke forpliktet til å erstatte bekreftelser som er mistet, glemt eller stjålet, selv om en ny bekreftelse kreves for å benytte seg av tjenesten.

Uleselig eller endret bekreftelse. Hvis bekreftelsen er uleselig eller endret vil den betraktes som ugyldig. Kunden har tilgang til reservasjonen sin til enhver tid, via Hotelopias nettside, hvor man kan få tilsendt ny bekreftelse via e-post og skrive ut denne.

8. Betalingsdetaljer

Når reservasjonen realiseres vil totalsummen av denne trekkes fra ditt kreditt-/debitkort. Transaksjonene som utføres på nettstedet Hotelopia er krypterte via et sikkert betalingssystem som er godkjent av de viktigste bankene i verden og vårt nettsted er verifisert av Thawte.

Dette systemet er teknisk sikkert og garanterer at kredittkortopplysningene ikke forpurres eller kommer i hendene på andre personer enn de bankene som håndterer kundens betalingsinstrukser.

Vårt betalingssystem aksepterer følgende betalingsmetoder:

 • Visa
 • Visa Electron
 • MasterCard
 • Amex
 • Diners Club Card
 • PayPal (kun verifiserte kontoer)

Betalingsbekreftelsen kan kreve en underskrevet fullmakt fra kortinnehaveren, slik det er beskrevet i seksjon to i de generelle betingelsene.

Angående faktura: Hvis du ber om faktura, samtykker du til at denne sendes elektronisk i form av en PDF-fil sendt per e-post. Du kan trekke tilbake dette samtykket ved å kontakte senter for kundeservice

Hvis du er i tvil om noe, kan du også kontakte senter for kundeservice.

Dersom du er i tvil, kan du kontakte kundeservice.

Telefonnumrene er oppført på nettstedet og på anvisningsbekreftelsen av din reservasjon. Du kan også benytte kontaktskjemaet som finnes på nettstedet.

Gå til toppen

9. Modifikasjon og avbestilling av overnattingsreservasjon

Modifikasjoner

Du kan kontakte kundeservice med hensyn til enhver modifikasjon.

Enhver endring inkludert, men ikke begrenset til, delvise avbestillinger, korreksjoner eller reduksjon av antall netter, vil medføre administrasjonskostnader på 56.00 NOK for hver enkelt endring som behandles. I enkelte tilfeller kan endringer medføre avbestillingsgebyrer på vår tjenesteleverandørs vegne. Du vil bli informert om dette før bestillingen bekreftes. I disse tilfellene kreves det ikke administrasjonskostnad, men det gjeldende avbestillingsgebyret.

Alle modifikasjoner som haster (reservasjoner med ankomstdato innen 72 timer) bør behandles på telefon via vår kundeservice.

For enhver modifikasjon som ikke haster (mer enn 72 timer før ankomstdagen) bør du ta kontakt med vår kundeservice.

Telefonnumrene er oppført på nettstedet og på anvisningsbekreftelsen av din reservasjon. Du kan også benytte kontaktskjemaet som befinner seg på nettstedet.

Avbestillinger

Du kan avbestille din reservasjon på et hvilket som helst tidspunkt via vårt nettsted. I løpet av reservasjonsprosessen vil du bli informert om avbestillingskostnadene og avbestillingsperioden.

I tilfelle du fortsetter med reservasjonsbekreftelsen, er du klar over og aksepterer de ekstra kostnadene med hensyn til ovennevnte handlinger.

I tilfelle du avstår fra de kontraktsinngåtte turisttjenestene gjennom Hotelopia har du krav på refusjon av de tjenester som ikke er benyttet, fratrukket avbestillingskostnadene. Avbestillingskostnadene kan variere med hensyn til destinasjon, dato, leverandør og forhåndsavbestilling.

Når reservasjonsbekreftelsen gis vil du bli informert om de ulike avbestillingskostnadene med hensyn til forhåndsavbestilling eller sluttdato for avbestilling. Vær klar over at sluttdatoene for avbestilling gjelder i forhold til tidspunkt og dato på destinasjonen der du reserverte ditt hotell og ikke i forhold til tidspunkt og dato i landet der du utførte reservasjonen. Det er ikke tillatt med avbestilling via nettstedet på ankomstdatoen - dersom du ønsker å realisere en slik avbestilling bør du ta kontakt med Hotelopia. Avbestillingskostnadene på ankomstdagen avhenger av reglene på hvert enkelt hotell og kan komme opp på 100 % av beløpet.

Dersom det av en eller annen grunn ikke lar seg gjøre å utføre avbestillingen via systemet bør du ta skriftlig kontakt med Hotelopia der du oppgir destinasjonen og reservasjonsnummeret. Hotelopia sender ut en melding om mottak og bekrefter avbestillingen samt kostnadene som påløper i slike tilfeller. Det er ditt ansvar å erverve slik bekreftelse og/eller melding om mottak av reservasjonsavbestillingen.

Du må alltid avbestille din reservasjon via Hotelopia siden det ikke er tillatt med reservasjonsavbestilling direkte på overnattingsstedet.

Dersom overnattingsstedet forlates før avreisedatoen som er beskrevet på reservasjonen bør reklamasjon om refusjon være Hotelopia i hende innen 20 dager fra den dagen du reiser. Det bør vedlegges en skriftlig bekreftelse fra overnattingsstedet der dato og tidspunkt for avreise er påført.

Under høysesong kan avbestillingskostnadene komme opp i samme beløp som den opprinnelige reservasjonen.

I tilfeller der force majeure, slik som krig, terroristhandlinger, grenseblokkeringer, epidemier, katastrofer og andre alvorlige hendelser som berører destinasjonen og spesielt på overnattingsstedet, vil reservasjonene som utføres via Hotelopia avbestilles uten omkostninger overhodet.

Dersom Hotelopia anser for at reservasjonen er utført gjennom mislighold av kreditt-/debitkort, kan Hotelopia avbestille denne reservasjonen.

VIKTIG

 • I løpet av året kan det hende at enkelte overnattingssteder endrer navn eller merkevare, noe som ikke må anses som en endring av hotell eller modifikasjon av reservasjonen.
 • Hotellkategoriene er avpasset av overnattingsstedene og følger alltid de spesifikke regler som gjelder i landet. Det vil si at hotellene i hvert enkelt land kan ha ulike tjenester og kvalitet, men allikevel befinne seg i samme kategori .
 • Informasjonen som formidles av HOTELOPIA, er gitt i god tro. HOTELOPIA kan ikke garantere at den er fullstendig fri for unøyaktigheter eller trykkfeil, og påtar seg ikke ansvar for feil eller utelatelser som eventuelt måtte finnes på denne nettsiden. Åpenbare feil (inkludert skrivefeil, trykkfeil, feil ved valutaomregning, prisfeil generelt osv.) er ikke bindende. Ved eventuelle feil forbeholder HOTELOPIA og tjenesteleverandøren seg retten til å annullere alle bestillinger og refundere penger som er betalt i tilknytning til disse bestillingene (hvis aktuelt), uten at dette medfører noen form for ansvar for HOTELOPIA.
 • Hotelopia gir deg informasjon som overnattingsstedet sender ut vedrørende eksisterende forbedrings-/eller renovasjonsarbeid samt varigheten av disse. Hotelopia aksepterer ikke reklamasjoner vedrørende arbeid som du allerede har blitt informert om eller som varer lenger enn den oppgitte datoen.
 • Fravær av lovmessig rett til avkall: I samsvar med unntakene nevnt i artikkel 103 i revidert tekst for spansk generell forbruker- og brukerlov, godkjent ved kongelig lovdekret 1/2007 datert 16. november, har du ikke lovmessig rett til avkall som omtalt i nevnte lov når det gjelder kjøp av overnattingstjenestene som er kjøpt på denne nettsiden, uten at dette påvirker avbestillingsvilkårene som inngår i disse vilkårene.

Manglende oppmøte på overnattingsstedet

I tilfeller der reservasjonen ikke er avbestilt på forhånd vil denne ikke tilbakebetales hverken til deg eller andre medlemmer i din gruppe dersom du ikke møter opp på overnattingsstedet på datoen fastsatt i reservasjonen.

10. Modifikasjon og avbestilling av forflytningstjeneste eller billetter og opplevelser

Modifikasjoner

Alle modifikasjoner er gjenstand for tilgjengelighet, slik som en prisøkning på de respektive administrasjonskostnadene som innvirker på kortinnehaveren i løpet av reservasjonsprosessen.

Kontakt kundeservice for eventuelle modifikasjoner.

Ingen endringer tillates innenfor 24 timer før starttidspunktet for den bestilte tjenesten, og visse tjenestetilbydere kan kreve lengre forvarsel.

I forbindelse med transfer er postadressene for forsendelse og avhenting som er indikert på anvisningen adressen hvor vi sender deg informasjon og der den avhentes. Hotelopia reserverer seg på samme måte retten til å ikke stille tjenesten til rådighet dersom den ønskede forflytningen er veldig forskjellig fra den tjenesten som opprinnelig ble reservert.

Avbestillinger

Du vil ha rett til å avbestille (transfer)tjenesten du har inngått kontrakt om via Hotelopias nettside. Avbestillinger må gjøres minst 24 timer før starttidspunktet for den bestilte (transfer)tjenesten, med mindre tjenesteleverandøren krever lengre forvarsel. I så fall vil du bli informert om dette før bekreftelse av bestillingen din.

Hvis du avbestiller før ankomstdato, vil du bli pålagt å betale avbestillingskostnadene dette medfører. Du vil bli informert om disse før bekreftelse av bestillingen. Hotelopia vil refundere det innbetalte beløpet, fratrukket et avbestillingsgebyr som fastsettes av leverandøren av (transfer)tjenesten, i løpet av 5-20 virkedager fra meldingen om avbestillingen. Avbestillinger med mindre enn 24 timers varsel, eller som ikke tilfredsstiller tjenesteleverandørens krav til avbestilling, refunderes ikke.

Manglende oppmøte

Hvis du ikke møter opp og ikke har informert Hotelopia om dette på forhånd, vil dette anses som en avbestilling med mindre enn 24 timers varsel, i henhold til det som er fastsatt over. Det foretas ikke refusjon ved manglende oppmøte som nevnt ovenfor, og uten en uttrykkelig fullmakt fra Hotelopia. Hotelopia vil informere deg om avbestillingskostnadene som skal betales. Dette kan beløpe seg til opptil 100 % av totalprisen for bestillingen.


Viktig

Fravær av lovmessig rett til å gi avkall på tjenester tilknyttet inngangsbilletter og ekskursjoner: I samsvar med unntakene nevnt i artikkel 103 i revidert tekst for spansk generell forbruker- og brukerlov, godkjent ved kongelig lovdekret 1/2007 datert 16. november, har du ikke lovmessig rett til avkall som omtalt i den nevnte loven når det gjelder kjøp av inngangsbilletter o.l., uten at dette påvirker avbestillingsvilkårene som inngår i disse vilkårene.

Det finnes heller ikke lovmessig rett til avkall når det gjelder transport på grunn av tjenestens natur som kontrakt om transport av passasjerer, uten at dette påvirker avbestillingsvilkårene som inngår i disse vilkårene.

Gå til toppen

11. Kampanjer og rabattkoder

Rabattkode

En rabattkode er retten til en rabatt for en spesifisert tidsperiode under visse betingelser som fastsettes av Hotelopia.

Hvordan benytter jeg en rabattkode?

En rabattkode kan bare benyttes på nettstedet Hotelopia. For å dra fordeler av denne koden må du skrive inn denne koden når det spørres om dette under reservasjonsprosessen.

En rabattkode kan benyttes kun én gang og i forbindelse med én reservasjon. Rabattkodene kan ikke samles opp.

En rabattkode kan ikke benyttes ved tidligere reservasjoner.

Rabattkode kan kun brukes ved betaling på web.

Dersom rabattkoden benyttes og det gjenstår et restbeløp kan ikke dette beløpet hverken overføres eller innkasseres

kampanje

Hvis Hotelopia skulle annullere, trekke tilbake, ikke sette ut i livet eller nekte bruk av en kampanje, vil Hotelopia ikke i noe tilfelle være ansvarlig for tap eller skader, hverken indirekte eller direkte av noe slag, inkludert tap av inntekt og lignende.

De resterende vilkårene som er fastsatt tidligere for rabattkoder vil også gjelde kampanjer, når dette er aktuelt.

Hva skjer dersom jeg avbestiller eller bytter en reservasjon med rabatt?

Dersom du avbestiller eller bestemmer deg for å ikke benytte en reservasjon der du har benyttet en rabattkode, vil du ikke ha rett til rabattbeløpet og koden kan ikke brukes på nytt.

Dersom du bytter denne reservasjonen vil du derfor ikke ha rett til tilbakebetaling av rabattbeløpet eller bruke rabattkoden på nytt. Dersom reservasjonen opprettholdes og bare endres ved å legge til produkt(er) vil dermed rabattverden opprettholdes.

Kan Hotelopia kansellere eller nekte bruk av en rabattkode?

Hotelopia kan på et hvilket som helst tidspunkt kansellere, trekke tilbake eller nekte bruk av en rabattkode dersom det finnes tilstrekkelige grunner til å tro at koden benyttes på en uriktig eller ulovlig måte. Ved godkjennelse av disse vilkårene er du enig i å ikke gå til eventuelle rettslige skritt med hensyn til kansellering eller benektelse av denne art.

Dersom Hotelopia, av en hvilken som helst grunn, ikke gir deg en rabattkode som en del av reservasjonen vil Hotelopia informere deg om den korrekte reservasjonskostnaden før innbetaling, slik at du kan fortsette reservasjonsprosessen og godta betingelsene av denne.

Begrenset ansvar

I de tilfeller Hotelopia kansellerer, trekker tilbake, ikke tilkjenner eller avslår bruk av en rabattkode vil Hotelopia aldri være ansvarlig for eventuelle direkte eller indirekte tap, ødeleggelser eller skade på noen som helst måte, inkludert arbeidsfortjenester eller lignende.

En kampanje er retten til en rabatt eller en spesialpris for reservasjonen på et hotell i løpet av den spesifiserte tidsperioden (perioden som gjelder for den nevnte kampanjen) ifølge de fastsatte betingelsene. Det kan utføres lenker til en kampanjekode eller rabattkode.

Kampanje

Et kampanjetilbud er retten til en rabatt eller spesialpris for et hotellopphold i løpet av en bestemt periode (en periode tilbudet gjelder i) i henhold til visse vilkår. Du kan også henvise til en kampanjekode eller rabattkode.

Hvis Hotelopia kansellerer, trekker tilbake, ikke håndhever eller nekter å bruke et kampanjetilbud, vil Hotelopia ikke være ansvarlige for eventuelle tap eller skader, direkte eller indirekte av noe slag, inkludert tapt fortjeneste og lignende.

De angitte betingelsene ovenfor for rabattkoder vil også gjelde for kampanjetilbud, hvis noen.

Gå til toppen

12. Før du reiser

Hotelopia er ikke ansvarlig for eventuelle ødeleggelser eller tap innen reise til en fastsatt destinasjon. Det er ditt ansvar å informere deg på en behørig måte om de betingelser for risikoer som følger med på reisen til de fastsatte destinasjoner.

Det er ditt ansvar, før reisen starter, å anskaffe helsepapirer og enhver annen dokumentasjon som er nødvendig på reisen, inkludert, men ikke begrenset til identifikasjonspapirer og pass eller visum. Hotelopia er ikke ansvarlig for eventuelle omkostninger for mangel på, uriktig eller mistet dokumentasjon eller for enhver forsømmelse av disse kravene.

Gå til toppen

13. Forsikring

Hotelopia anbefaler deg å skrive en adekvat reiseforsikring som dekker alle personlige og materielle tap i tillegg til legeutgifter ved eventuell ulykke eller sykdom i løpet av reisen.

Gå til toppen

14. Force Majeure

Hotelopia er ikke ansvarlig for endring, avbestilling eller modifikasjon av reservasjon, heller ikke ethvert tap eller enhver ødeleggelse som oppstår som følge av forsømmelse i forhold til overnattingsleverandørene eller Hotelopia, av hvilke som helst av de respektive forpliktelsene overfor deg, når den ovennevnte forsømmelsen oppstår under omstendigheter som følge av force majeure. Slike omstendigheter inkluderer, men er ikke begrenset til: krig, revolusjoner, terroristangrep, grenseblokkeringer, epidemier, naturkatastrofer eller hvilken som helst annen omstendighet som kan ha en alvorlig innvirkning på begge parter, slik som hvilken som helst annen uforutsett omstendighet som er utenfor Hotelopias kontroll.

Gå til toppen

15. Klager relatert til overnattingstjenester

Dersom du skulle ha noen klager bør du umiddelbart henvende deg til resepsjonen/overnattingsstedets adresse slik at de nødvendige tiltak kan iverksettes for å løse problemet.

Dersom du ikke er fornøyd med løsningen som presenteres, ta kontakt med Hotelopias kundeservice på telefonnummeret som indikeres på nettstedet eller benytt kontaktskjemaet som du også vil finne på nettstedet.

Hotelopia er ikke ansvarlig for eventuelle ødeleggelser eller skader forårsaket av handlinger, unnlatelser eller skjødesløshet fra eventuelle leverandørers eller tredjeparts side.

Hotelopia kan dele ut klageskjemaer til kunden på forespørsel. Send din forespørsel til headoffice@hotelopia.com.

Gå til toppen

16. Ansvarsfritak for forflytningstjenester og billetter/opplevelser

HOTELOPIA tar i bruk alle rimelige tiltak, med det formål å garantere at transportmidlene ankommer til riktig tidspunkt for å oppfylle leieperioden, og for å kunne ankomme destinasjonen til avtalt tid. Transportmidlene er fullt forsikret, inkludert kaskoforsikring og reklamasjoner fra tredjeperson, i samsvar med den gjeldende lovgivningen.

Dersom Hotelopia av en hvilken som helst årsak ikke kan sørge for at du ankommer din bekreftede destinasjon vil det anskaffes et annet transportmiddel, slik som turbuss, privatbil, drosje, osv. Enhver refusjon som utføres på vegne av Hotelopia ved alternativ transport for å kunne nå destinasjonen på billetten i tide, skal ikke på noe som helst tidspunkt overstige beløpet for alternativ transport.

HOTELOPIA vil ikke bære ansvaret for forsinkelser, tjenestemangler eller kontraktsbrudd som skyldes omstendigheter utenfor Hotelopias kontroll . Det tas hensyn til følgende omstendigheter, uten noen som helst begrensninger, slik som omstendigheter utenfor Hotelopias rimelige kontroll: krig eller trussel om krig, ulykker som forårsaker en forsinkelse på tjenesteruten, usedvanlig vanskelige værforhold, brann og/eller ødeleggelser på oppholdsstedet, oppfyllelse av kravene til politimyndigheter, tollmyndigheter og andre offentlige sikkerhetsstyrker avhengig av kompetente myndigheter, dødsfall og ulykker på vei, vandalisering og terrorisme, uforutsette trafikkorker, demonstrasjoner og handlinger forårsaket av streik, lockout, forstyrrelser eller lokale spenninger, problemer forårsaket av andre personer, konkurs, insolvens eller betalingsstans fra transportør som benyttes av Hotelopia og andre omstendigheter som påvirker sikkerheten.

Det maksimale ansvarsbeløpet fra Hotelopia til deg og/eller i forhold til andre passasjerer for et hvilket som helst tap som lides og som kan oppstå som et resultat av en forsømmelse fra Hotelopias side, mislighold av kontrakten, eller hvilken som helst annen forsettlig eller skjødesløs handling eller unnlatelse fra hvilken som helst ansatt i Hotelopia er begrenset til reservasjonsbeløpet.

Gå til toppen

17. Fullstendig kontrakt/ Modifikasjon/ Uavhengig kontraktspart

De gjeldende generelle betingelsene inneholder noen eksklusjoner og ansvarsbegrensninger. Dersom noen deler av disse betingelsene er uegnede eller uanvendelige vil de resterende betingelsene bevare sin gyldighet. Enhver betingelse som er uegnet eller uanvendelig vil anses som erstattet av en gyldig og anvendelig betingelse som har den samme betydningen. Du aksepterer at bruken av dette nettstedet for din del ikke innebærer noen som helst sammenheng med forening, franchise, ansettelse eller agentur mellom deg og Hotelopia.

De juridiske merknadene, vilkårene for bruk av informasjonskapsler og personvernvilkårene er viktige deler som ikke kan atskilles fra de generelle vilkårene for kontraktsinngåelse.

Gå til toppen

18. Valutakonvertering og Bankgebyrer

De ulike vekslingskursene erverves fra forskjellige offentlige kilder og oppdateres ikke daglig. Derfor kan det ikke garanteres at de er nøyaktige, slik at dette bare benyttes som en pekepinn på vekslingskursene. De faktiske vekslingskursene kan variere, slik at vi anbefaler at du undersøker kursene på et profesjonelt sted med daglige oppdateringer.

Disse gebyrene kan bli pålagt av kortutstederen som en belastning av kortholderens konto. Hotelopia skal motta den totale prisen rettidig og du påtar deg herved alle eventuelle kostnader eller utgifter som måtte oppstå ved betalingen.

Gå til toppen

19. Best pris-garanti på overnattingsstedene fra Hotelopia

Her hos Hotelopia er vi trygge på at vi kan tilby de mest konkurransedyktige prisene slik at dersom du finner en lavere pris på samme overnattingssted, samme destinasjon og datoer som er kontraktsinngått med Hotelopia på et annet nettsted, betaler vi deg prisdifferansen. For å kunne anvende den overnevnte garantien bør du gå frem ifølge betingelsene for Best pris-garanti.

Gå til toppen

20. Bemerkning. Amerikanske restriksjoner for reiser til Cuba

For amerikanske stasborgere eller innbyggere som reiser til Cuba vil amerikansk lovgivning gjelde for hindringer fra USA til Cuba og det bør erverves en tillatelse fra den amerikanske stat for å kunne reise til denne destinasjonen. Det foretas ingen refusjon eller påtas noe ansvar fra vår side med hensyn til en hvilken som helst form for kjøp som er utført av amerikanske statsborgere eller innbyggere i USA som ikke har ervervet de passende tillatelser.

Gå til toppen

21. Avgifter og tillegg

Avgifter og tillegg som kreves av feriestedene

Enkelte resorter i USA krever et gebyr som Hotelopia ikke kan inkludere i prisen. Hvis man velger en Resort i USA finner man informasjon under "Spesielle forhold ved etablissementet".

Andre gebyrer

I enkelte land eksisterer det en lokal avgift kalt "oppholdsavgift" eller "turistskatt" som bør betales av sluttforbrukeren direkte til overnattingsstedet og/eller på flyplassen. Turistskatten i Russland bør betales av sluttforbrukeren direkte til det første hotellet som han/hun overnatter på i landet.

Når det gjelder dette henviser vi til det som er fastsatt i avsnitt 5 i dette vilkårsdokumentet, der det oppgis hvilke kostnader som ikke er inkludert i prisen på bestillingen.

Gå til toppen

22. Overdragelse av rettigheter

Hotelopia reserverer seg retten til å avstå helt eller delvis fra forpliktelsene eller rettighetene avledet fra de gjeldende generelle betingelsene til enhver filial, samarbeidspartner eller morsselskap, slik som enhver filial tilhørende morsselskapet.

Du har ikke fullmakt til å avstå fra noen forpliktelser eller rettigheter avledet fra de generelle betingelsene, eller fra ethvert annet supplerende samtykke med hensyn til en tredjepart, unntatt ved en uttrykkelig begjært forhåndsfullmakt fra Hotelopia.

Gå til toppen

23. Lovgivning og jurisdiksjon

Anvendelsen eller fortolkning av de generelle betingelsene styres av den gjeldende spanske lovgivningen. I tilfelle uoverensstemmelser som kan oppstå ved fortolkning eller utførelse av disse generelle betingelsene skal partene, ved uttrykkelig begjæring til sin jurisdiksjon, underkaste seg Jurisdiksjon og kompetanse hos domstolene på Palma de Mallorca, Spania.

Gå til toppen