personvernspolicy

Vi i Hotelbeds er svært opptatt av ditt personvern. Disse vilkårene forteller hvilke personopplysninger vi samler inn, hvorfor og hvordan vi gjør det, hvordan vi verner dem og hvordan du kan kontakte oss.

Mer konkret regulerer disse vilkårene behandlingen av data hos HOTELOPIA, S.L.U., et spansk selskap registrert i Palma de Mallorca, Complex Mirall Balear, Camí de Son Fangos, 100; Torre A, 5na planta, C.P. 07007, som driver virksomhet innen engros-/detaljsalg av reiseprodukter, med skattenummer (C.I.F.) B-57218356, under lisens BAL-481 M/D, innskrevet ved handelsregisteret i Palma de Mallorca (side PM-44857, volum 2007, folio 148) (heretter "HOTELOPIA"), som behandlingsansvarlig for dine opplysninger og et selskap i Hotelbeds Group, gjennom dette nettstedet (heretter, "nettstedet").

1. Til hvilke formål og på hvilket rettslig grunnlag behandler HOTELOPIA opplysningene dine?

Eventuelle opplysningene som HOTELOPIA ber deg om, er nødvendige til formålene som beskrives i disse vilkårene. Hvis de ikke oppgis, kan det føre til at HOTELOPIA ikke vil være i stand til å kontakte deg eller behandle henvendelsene dine.

HOTELOPIA forbeholder seg retten til å ikke besvare eller behandle henvendelser som ikke inneholder alle opplysningene som det blir bedt om.

Når du oppgir opplysningene dine til HOTELOPIA, garanterer du at de er sanne. Samtidig godtar du at HOTELOPIA med jevne mellomrom kan be deg om å kontrollere og oppdatere personopplysningene dine.

På dette nettstedet finner du informasjon om tjenestene som HOTELOPIA tilbyr, som kan være nyttig for deg. HOELOPIA vil bare be deg om, og derfor bare behandle, de opplysningene som er nødvendige for å yte deg tjenestene du har inngått avtale om eller for å kunne innlede og ivareta et handelsmessig og/eller kontraktmessig forhold til deg.

De konkrete formålene HOTELOPIA kan behandle opplysningene dine for, og det rettslige grunnlaget for denne behandlingen, er følgende:

i. Oppfyllelse av en kontrakt mellom deg og HOTELOPIA eller gjennomføring av tiltak før inngåelse av kontrakt:

a. Administrere kontraktsforholdet til deg og sikre ytelse av produktene og tjeneste vi har inngått avtale om, herunder administrasjon av bestillinger og tjenester som tilbys av HOTELOPIA, og dessuten tjenestekvalitet, sending av regninger, inkasso og tilbaketrekking av disse. Det nevnte formålet omfatter behandling av bestillinger og betaling av produkter og tjenester gjennom HOTELOPIA, telefonsentre, systemer for mobil kommunikasjon basert på teknologi av typene GSM, GSPR eller UMTS.

b. Informere deg om bekreftelser og/eller endringer av bestillingene som gjøres gjennom nettstedet og/eller telefonsenteret, og dessuten sending av andre meldinger til deg som du eventuelt har spesifikt bedt om i sammenheng med produktene og tjenestene som inngår i avtalen, inkludert gjennom elektroniske kanaler.

c. Administrere det kommersielle forholdet med potensielle kunder, ta hånd om forespørsler om informasjon om produkter og tjenester som tilbys av HOTELOPIA.

d. Administrere og behandle eventuelle rettslige krav, forlikskrav og forsikringskrav som HOTELOPIA mottar i tilknytning til deg.

ii. Samtykke:

Gjennomføre enhver form for kommersiell kommunikasjon overfor deg, inkludert gjennom elektroniske kanaler, basert på dine nettlesings- og forbruksvaner. Den nevnte kommunikasjonen kan bestå av annonser eller reklamemateriell om produkter eller tjenester som anses for å være av interesse for deg basert på den ovennevnte kriteriene.

iii. HOTELOPIAS legitime interesse:

a. Gjennomføre kommersiell kommunikasjon tilknyttet produkter og tjenester som ligner de du allerede har inngått avtale om med oss om. I dette tilfellet er HOTELOPIAs legitime interesse å gjennomføre aktiviteter innen direkte markedsføring rettet mot egne kunder, i henhold til artikkel 47 i EUs forordning for personvern (GDPR).

b. Gjennomføre spørreundersøkelser og markedsstudier for å få innsikt i kvaliteten på produktene eller tjenestene våre og preferansene til kundene våre. Den legitime interessen til HOTELOPIA er å forbedre sitt kommersielle tilbud og kundenes brukeropplevelse.

c. Administrere nettstedet og forbedre brukeropplevelsen på nettstedet. Den legitime interessen til HOTELOPIA er å gjøre nettstedet mer effektivt.

Behandling av opplysninger i forbindelse med alminnelig navigasjon på nettstedet

For å forbedre tjenestene våre, for å tilby deg mer relevant innhold og for å analysere hvordan besøkende bruker dette nettstedet, kan vi bruke teknologier som informasjonskapsler eller sporingsprogramvare. Vær oppmerksom på at vi i de fleste tilfeller ikke vil kunne identifisere deg ved hjelp av informasjonen vi samler inn gjennom disse teknologiene.

Når det gjelder bruken av informasjonskapsler på dette nettstedet, bør du være oppmerksom på at dette dreier seg om små stykker av informasjon som nettleseren din lagrer på harddisken på datamaskinen din. De gjør at du kan navigere raskere på nettstedet, og at vi kan tilby deg funksjoner som å huske ditt siste søk slik at de påfølgende søkene går raskere. Du kan slette informasjonskapsler hvis du vil. Enkelte informasjonskapsler er nødvendige for å kunne lese og navigere på nettstedet, men de fleste funksjonene vil fremdeles være tilgjengelige uten informasjonskapsler.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan vi bruker informasjonskapsler og hvordan du kan fjerne dem, les våre vilkår for informasjonskapsler på HOTELOPIA.

Tilbake til toppen

2. Hvilke tredjeparter kan personopplysningene dine bli delt med?

Personopplysningene du oppgir til HOTELOPIA, kan formidles til følgende kategorier av mottakere:

- Tredjeparter som HOTELOPIA plikter å formidle informasjon til, for eksempel offentlige myndigheter, for å oppfylle eventuelle krav fra de nevnte myndighetene og gjeldende regler.
- Tjenesteleverandører vi har inngått avtale med for å kunne gjennomføre bestillingen din. Formålet med dette er utelukkende administrativt, og dreier seg om kontroll for å forebygge kortsvindel.
- Andre selskap i Hotelbeds Group, med det formål å kunne administrere og optimere kontraktsforholdet ditt gjennom sentralisering av administrative og informasjonsteknologiske prosesser innen Hotelbeds Group.

Vi informerer deg også om at Hotelbeds Group kan benytte seg av eller samarbeide med selskap utenfor EU. I slike tilfeller krever HOTELOPIA, som et selskap i Hotelbeds Group, at disse selskapene opptrer i samsvar med kontraktfestede personverntiltak, unntatt i tilfeller der EU-kommisjonen har fastslått at de nevnte selskapenes hjemland gir et tilfredsstillende nivå når det gjelder personvern.

Hvis du vil, kan du få en skriftlig kopi av tiltakene som HOTELOPIA krever ved å kontakte vårt personvernombud med kontaktopplysningene nedenfor.

Tilbake til toppen

3. Hvordan beskytter HOTELOPIA opplysningene dine?

HOTELOPIA har tilstrekkelige personvernvilkår og har iverksatt nødvendige tekniske og organisasjonsmessige tiltak for å verne personopplysningene dine mot ulovlig eller uautorisert tilgang, tap eller tilfeldig ødeleggelse, skade, bruk og ulovlig eller uautorisert utlevering.

Vi i HOTELOPIA vil også ta alle rimelige forholdsregler for å sikre at vårt personale og våre ansatte som har tilgang til personopplysningene dine, har gjennomgått tilstrekkelig opplæring.

Vær også oppmerksom på at ingen overføring av data gjennom internett er fullstendig sikker, og derfor alltid foregår på din egen risiko. Selv om vi vil gjøre vårt beste for å beskytte personopplysningene dine, kan ikke HOTELOPIA garantere sikkerheten til personopplysningene som overføres gjennom dette nettstedet.

Tilbake til toppen

4. Hvor lenge lagrer HOTELOPIA opplysningene dine?

Hvor lenge opplysningene dine lagres, vil avhenge av varigheten til kontraktsforholdet ditt til HOTELOPIA og de lovbestemte tidsbegrensningene. Følgelig avgjøres kriteriene som HOTELOPIA bruker for å fastsette lagringstid for opplysningene dine, av gjeldende lovgivning, regler og retningslinjer, og dessuten de driftsmessige behovene til HOTELOPIA i tilknytning til korrekt administrasjon av forholdet til selskapets kunder. Når du gir ditt samtykke, vil opplysningene dine bli lagret til du trekker tilbake dette samtykket.

Tilbake til toppen

5. Hvordan kan du benytte deg av dine rettigheter over personopplysningene dine?

Du kan når som helst benytte deg av dine rettigheter til tilgang, retting, sletting, innsigelse, begrensning, portabilitet og tilbaketrekking av samtykke du har gitt oss i brevs form til HOTELOPIA, S.L.U., på Complex Mirall Balear, Camí de Son Fangos, 100; Torre A, 5na planta, C.P. 07007, Palma de Mallorca (Spania) eller ved å sende e-post til Prodatos@hotelopia.com. Hvis du vil, kan også kontakte vårt personvernombud med kontaktopplysningene nedenfor.

I tillegg har du mulighet til å klage til Spanias myndigheter for personvern, spesielt hvis du føler at vi ikke har ivaretatt dine rettigheter på en tilstrekkelig god måte.

Tilbake til toppen

6. Hvordan kan du kontakte oss?

Hvis du har spørsmål eller kommentarer i tilknytning til personvern, kan du kontakte vårt personvernombud med følgende kontaktopplysninger: Dataprotection@hotelbeds.com.

Siste oppdatering: 21.05.2018

Tilbake til toppen