Best pris-garanti

Betingelser

Her hos Hotelopia er vi trygge på at vi kan tilby de mest konkurransedyktige prisene, slik at dersom du finner en lavere pris på samme overnattingssted, samme destinasjon og datoer som er kontraktsinngått med Hotelopia på et annet nettsted, betaler vi deg prisdifferansen. Denne garantien dekker reservasjoner sammensatt av inntil 4 personer og ved en lengde på maksimum 7 overnattinger.

Betingelser:

 1. Kontraktsinngåelse og overnattingsbetaling via Hotelopia.
 2. Finn en lik overnatting, de samme ordningene og bestilling på de samme datoene til en lavere pris (i samme valuta) innen 24 timer etter kontraktsinngåelse med Hotelopia og minst 72 timer før ankomst hotellet.

  Prisen bør inkludere de samme tjenestene som er inkludert i reservasjonen utført av Hotelopia (tjenesteomkostninger, gebyrer, skatter, osv.)
 3. Legg frem følgende informasjon ved å benytte det tilgjengelige kontaktskjemaet under seksjonen "Kontakt" (Modifikasjon/Reservasjonsavbestilling):

  • Lokalisering av reservasjon gjennom Hotelopia

  • Overnattingsstedets navn

  • Ankomstdato

  • Nettstedets navn og den lavere prisen som er oppført

  • Ditt navn og etternavn

  • Din e-postadresse (bør være den samme som du benyttet ved reservasjon gjennom Hotelopia)

  • Legg ved skjermbilde av nettsiden der du har funnet en bedre pris. Det nevnte skjermbildet må tydelig vise alle opplysningene som tas i betraktning når det gjelder denne garantiens gyldighet.

 4. Best pris-garanti gjelder ikke ved reduserte tilbudspriser, ved pensjonistpriser, osv. som minsker prisen som normalt tilbys.
 5. Denne garantien utelukker de overnattingsprogrammene som er basert på fast forhåndsbetaling (kuponger) og lignende, slik som de kampanjer som tilbyr hotell kombinert med forflytningstjenester, utflukter, osv. i en kombinert reise.
 6. Hotelopia bør kunne verifisere at den alternative prisen er tilgjengelig og kan kontraktinngås online for enhver sluttforbruker.
 7. Det maksimale beløpet som refunderes vil være verdien på reservasjonen.

  I de tilfeller der kravene oppfylles vil Hotelopia refundere de gyldige reklamasjoner med prisdifferansen mellom reservasjonen gjennom Hotelopia og den annonserte prisen på det andre nettstedet:
 8. Refundering vil foretas i samme valuta og betalingsmetode som er benyttet ved kontraktsinngåelse gjennom Hotelopia.
 9. Søkeren bør være innehaveren av kreditt-/debitkort, samt reservasjonen som er foretatt gjennom Hotelopia.
 10. Det aksepteres kun én søknad pr. kortinnehaver pr. måned. Det inkluderes i den gjeldende begrensning at den begunstigede av denne type kontraktsinngåelse skal være kortinnehaverens ledsager som på nytt er kontraktsinngått under skjemaet for best pris.

  DERSOM DU OPPFYLLER BETINGELSENE OG ØNSKER Å GJØRE BRUK AV BEST PRIS-GARANTIEN, KAN DU SENDE OPPLYSNINGENE TIL:

  headoffice@hotelopia.com

Gyldig reklamasjon

Best pris-garanti gjelder ikke ved reduserte tilbudspriser, ved pensjonistpriser, grupperabatter eller enhver annen omstendighet som ligner på de foregående og som minsker prisen som normalt tilbys. På samme måte utelukker denne garantien de overnattingsprogrammene som er basert på fast forhåndsbetaling (kuponger) og lignende, slik som de kampanjer som tilbyr hotell kombinert med forflytningstjenester, utflukter, osv. i en kombinert reise.

I de tilfeller der kravene oppfylles og det dreier seg om en reservasjon på det samme overnattingsstedet, samme overnattingsbetingelser samt på de samme datoene fra et annet nettsted vil Hotelopia refundere de gyldige reklamasjoner med prisdifferansen mellom reservasjonen gjennom Hotelopia og den annonserte prisen på det andre nettstedet, på følgende måte:

 1. Reklamasjonene bør være innlevert innen 24 timer etter kontraktsinngåelse med Hotelopia.
 2. Hotelopia sender deg en kvittering på de gyldige reklamasjonene i løpet av tre arbeidsdager.
 3. Reklamasjonene bør baseres på sammenligning av samme type overnatting på samme overnattingssted, på de samme datoer, bestilling og ordninger. Prisen bør inkludere de samme tjenestene som er inkludert i reservasjonen utført av Hotelopia (tjenesteomkostninger, gebyrer, skatter, eller frokost, osv.)
 4. Denne garantien dekker reservasjoner sammensatt av inntil 4 personer, og ved en lengde på maksimum 7 overnattinger
 5. Refunderingen vil kun foretas der oppholdet er benyttet av søkeren på det nevnte overnattingsstedet gjennom reservasjonen via Hotelopia og vil refunderes til det samme kreditt-/debitkort som ble benyttet ved reservasjon innen 30 arbeidsdager fra oppholdets slutt.
 6. Hotelopia bør kunne verifisere at den alternative prisen er tilgjengelig og kan kontraktinngås online for enhver sluttforbruker.
 7. Hotelopia kan ikke realisere refundering dersom prisen fra Hotelopia sammenlignes med en pakkepris eller en pris på kombinert reise presenteres i en annen valuta enn den som ble presentert på Hotelopia eller dersom prisen tilbys på et nettsted som tilhører overnattingssteder eller hotellkjeder.