personvernspolicy

1. TEKNISK ORGANISERING

Det tilbys to produkter på dette Nettstedet:

Reservasjon og online betaling for overnatting fra HOTELOPIA S.L.U. (i fortsettelsen kalt Hotelopia), med hovedkontor på Palma de Mallorca, Complejo Mirall Balear, Camí de Son Fangos, 100; Torre A, 5ª planta, C.P. 07007, reisebyrå for gruppereiser og individuelle reiser, i besittelse av C.I.F. B-57218356 med lisens BAL-481 M/D, og innskrevet i Handelsregisteret på Mallorca side PM-44857, bind 2007, folio 148.

Reserver online og betal direkte på overnattingsstedet, salgsfremmet av LIBERATE, S.L.U, med hovedkontor på Complejo Mirall Balear, Camí de Son Fangos, 100, Torre A, 5ª Planta, 07007, Palma de Mallorca, i besittelse av C.I.F.-nummer B-07067465 (i fortsettelsen kalt Liberate).

Hotelopia og Liberate er en del av Hotelbeds Group.

Dette nettstedet tilhører Hotelopia, der Liberate innehar en ikke-eksklusiv brukerlisens til nettstedet www.hotelopia.com (i fortsettelsen kalt Nettstedet) for salgsfremmelse av produktet med kontantbetaling til hotellet.

Begge produktene, atskilt på www.hotelopia.com vil være eksklusivt tilgjengelige til sluttforbrukere (i fortsettelsen kalt Du). Ovennevnte produkter vil være gjenstand for følgende generelle Leveringsbetingelsene for kontraktsinngåelse som vises og er akseptert på Nettstedet, og i henhold til priser, tariffer og avbestillingsbetingelser som vises på reservasjonstidspunktet. Nettstedet vil informere om hvordan du går frem for å realisere en reservasjon.

Denne prosessen betinges av at kontraktsinngåelsen av hvilke som helst av de to produktene som tilbys på Nettstedet aksepterer de generelle Leveringsbetingelsene for hvert enkelt produkt, i tillegg til Ansvarsfraskrivelsen og Personvernerklæringen. Du aksepterer at de generelle Leveringsbetingelsene for hvert enkelt produkt, samt Ansvarsfraskrivelsen og Personvernerklæringen også gjelder ved visualisering, bruk og kontraktsinngåelse på vårt nettsted. På samme måte forplikter du deg til å oppfylle all lovgivning og regler som presenteres på Nettstedet y ved reservasjoner som utføres her.

BETINGELSER FOR BRUK AV NETTSTEDET

Bruk av Nettstedet indikerer samtykke av de generelle Leveringsbetingelsene som gjelder for kontraktsinngåelse og din utvetydige tilkjennegivelse i tilknytning til formålene med de kontraktsinngåtte tjenestene. Reservasjonene og kontraktsinngåelsen for produktene som tilbys av Hotelopia og Liberate kan kun realiseres av en myndig person med full arbeidskapasitet ifølge den gjeldende lovgivningen.

Følgelig kan du:

• Ikke benytte Nettstedet for andre formål enn kontraktsinngåelse av overnatting.

• Ikke sende, overføre eller forlenge dette Nettstedet, eller via dette, informasjon som kan være skadelig, obskønt, æreskrenkende eller på andre måter ulovlig, i forhold til Hotelopias, Liberates eller tredjeparters rettigheter.

• Ikke realisere reservasjoner som er uautoriserte, falske eller svindelaktige.

• Ikke benytte programvare, rutiner eller mekanismer som intervenerer, eller som menes å intervenere, elektronisk eller manuelt drift og funksjonalitet av dette Nettstedet, uten begrensinger, opplasting eller henvisning til forfalskede opplysninger eller datavirus i en eller annen form.

• Ikke forringe, endre eller intervenere utseende, disposisjon eller format av dette Nettstedet, eller kildekoden for støtte.

• Ikke utføre handlinger som kan tenkes å overbelaste Nettstedet eller dennes infrastruktur på en ufornuftig eller urimelig måte.

Hotelopia tilbyr Nettstedet "som den fremstår". Du anerkjenner og samtykker til at det er teknisk umulig for Hotelopia å garantere at Nettstedet ikke vil kunne utsettes for avbrytelser, feil, eller filtrasjoner av uautoriserte brukere eller hackere.

Hotelopia reserverer seg retten til å suspendere tilgangen til Nettstedet ved tekniske problemer, vedlikeholdsarbeid, sikkerhetsgrunner, eller force majeure, og avskriver seg alle forpliktelser ved tilbakebetaling eller kompensasjon til brukeren ved suspendering av tilgangen.

Tilgangen til Nettstedet er under Hotelopias fulle kontroll, og vi reserverer oss retten til å modifisere, erstatte, suspendere eller fjerne hvilken som helst informasjon eller tjeneste på Nettstedet uten forhåndsvarsel.

Det er ikke lov å bruke dette nettstedet til å hente ut data for kommersiell bruk (handling kjent som screen scraping").Unntak: Hvis du har signert en avtale med en tredje part til å aktivere tilgangen til hotellpriser, med formål å sammenligne prisene.

Med forbehold av hvilken som helst annen rettighet som bistår Hotelopia, vil denne reservere retten til å nekte tilgang til dette Nettstedet og/eller avbestille en hvilken som helst reservasjon, i det tilfellet som Hotelopia (etter sitt eget forgodtbefinnende) anser deg for ikke å oppfylle de generelle Leveringsbetingelsene som regulerer handelen eller personvernerklæringen.

Tilbake til toppen

2. KONFIDENSIALITET OG VERN AV PERSONOPPLYSNINGER

KONFIDENSIELLE OPPLYSNINGER

Med "konfidensiell informasjon" menes all informasjon eller opplysninger fremlagt av deg som gjør at Hotelopia og/eller Liberate har tilgang til reservasjonen og kontraktsinngåelsen på deres tjenester.

På denne måten, men ikke begrenset til, forstås konfidensiell informasjon som alle personopplysninger i ubegrenset form: Telefonnumre, faksnumre, e-postadresser, bostedsadresser, underskrifter, kopier av pass eller ID-kort, kreditt-/debitkortopplysninger,personlige- eller matpreferanser, spesielle religiøse eller hvilke som helst andre personopplysninger som er relevante for kontraktsinngåelse eller reservasjonsbetaling for deg eller gruppen som er nevnt i kontraktsinngåelsen.

Ikke i noen tilfeller vil følgende informasjon være konfidensiell:

Alle temaer som vises i offentlige registre eller som er i offentlig interesse og ikke enda er offentlig på grunn av forsømmelse fra en av partene.

All informasjon eller kjennskap (Know-How) ervervet fra tredjeparter.

Bekjentgjørelse som er påkrevet ved lov.

Bekjentgjørelse av all informasjon etter begjæring fra dommere eller domstolene.

Informasjon som henviser til økonomiske opplysninger eller av annen karakter bør legges frem for statsadministrasjon, enten lokalt eller selvstyrende, ved skattekrav, arbeidskrav eller administrativ kontraktsinngåelse.

Du, i egenskap av samtykke av de generelle betingelsene og med bakgrunn av det som står i direktiv 2000/31/CE relatert til tjenestene vedrørende nettverksinformasjon og e-handel, gir Hotelopia ditt samtykke og din fullmakt til å be de kontraktsfestede tjenesteleverandørene om alle personopplysninger vedrørende deg og den gruppen som reservasjonen gjelder for. Slike opplysninger behandles under streng overvåking fra de europeiske direktivene 95/46, 2002/58 og/eller hvilken som helst annen lovgivning som utvikler, legger til, eller erstatter "Lovbestemmelsen om vern av personopplysninger" (heretter kalt RPDP) og benyttes for å fasilitere og tillate kontraktsinngåelse og reservasjon av de konkrete tjenestene som du har bedt om.

TILGANG OG VERN AV PERSONOPPLYSNINGER

Dersom det gjelder levering av tjenester som kreves av deg, og Hotelopia og/eller Liberate må gå til arkiver som inneholder opplysninger av personlig karakter, forsikrer Hotelopia og/eller Liberate at dette er lovmessig korrekt ifølge det som er tilrettelagt i RPDP.

samtykke av de gjeldende betingelsene betyr at du uttrykkelig godkjenner inkorporering av opplysningene, som du har fremlagt, i Hotelopias og/eller Liberates arkiver, og at behandling av slike opplysninger kun skal benyttes for forvaltning, administrasjon, megling og kontraktsinngåelse for de tjenester som tilbys av Hotelopia og/eller Liberate og som er kontraktsinngått av deg.

Alle personopplysninger som du, ved bruk av dette systemet, kan gjøre Hotelopia og/eller Liberate oppmerksom på, forstås slik at de er ervervet, behandlet og overført under streng overvåkning og oppfyllelse av RPDP. Basert på dette, er du informert og gir uttrykkelig og utvetydig godkjennelse til inkorporering av dine opplysninger i de eksisterende arkiver for personopplysninger hos Hotelopia, og av behandlingen av disse for formål slik som ytelser, administrasjon, megling, salgsfremmelse og kontraktsinngåelse av de tjenester som leveres av Hotelopia og/eller Liberate, behandling av reservasjoner og innkreving av betaling for produkter og tjenester gjennom Hotelopia, kundeservice, telekommunikasjonssystemer basert på GSM, GPRS eller UMTS, forvaltning av hendelser, realisering av statistikker, og spesielt, for utsendelse av spørreskjema i etterkant, noe som forøvrig er helt frivillig å svare på. Dette spørreskjemaet gjør at du kan fortelle om servicenivået på overnattingsstedet/hotellet der du oppholdt deg, med det formål å holde et høyt kvalitetsnivå på hotellene vi tilbyr våre kunder, gjennom deres grad av tilfredsstillelse med servicenivået som ble gitt på hotellet der du oppholdt deg. Hotelopia og/eller Liberate reserverer seg retten til å ikke vise kommentarer som ikke henviser til servicen som ytes på hotellet.

Den ansvarlige for disse arkivene er: Hotelopia, S.L.U. med hovedkontor på Palma de Mallorca, Complejo Mirall Balear, Camí de Son Fangos, 100; Torre A, 5ª planta, C.P. 07007

Du kan utøve dine rettigheter for tilgang, tilpasning, avbestilling og motsetningsforhold til Hotelopia, ved å benytte én av Hotelopias kommunikasjonskanaler, eller personlig oppsøke deres kontorer på adressen nevnt ovenfor. Skriftlig kommunikasjon pr. post eller e-post sendes til adressen som vises under avsnittet "kontakt oss". I tilfelle den ovennevnte e-postadressen er utilgjengelig for brukeren, bør brukeren sende forespørselen pr. post til: Palma de Mallorca (Spania), Complejo Mirall Balear, Camí de Son Fangos, 100; Torre A, 5ª planta, C.P. 07007, med underskrevet brev og sertifisert med det rettslige krav det søkes om, samt fotokopi av nasjonalt ID-kort.

for å overholde det som er fastslått i RPDP, forplikter Hotelopia og/eller Liberate seg til å sikre taushetsplikten i forbindelse med slike opplysninger, selv om denne forbindelsen er opphørt, og på samme måte sørge for at personalet som utvikler slike tjenester også overholder en slik taushetsplikt.

Hotelopia og/eller Liberate sikrer og garanterer at forholdsreglene for sikkerhet av teknisk og organisatorisk art som er nødvendige for å garantere personlige opplysninger er implementert, og på denne måten unngår endring, tap, behandling og/eller uautorisert tilgang, i forhold til nåværende teknologi, arten av de lagrede opplysninger, samt risikoene de kan være utsatt for.

Hotelopia og/eller Liberate forplikter seg til følgende, i tilfelle tilgang til personopplysninger:

Overvåking gjennom forholdsreglene for sikkerhet, etter lovgivning, av teknisk og organisatorisk art, og garanterer sikkerheten av disse, og på denne måten å unngå endring, tap, behandling eller uautorisert tilgang, i forhold til nåværende teknologi, arten av de lagrede opplysninger, samt de mulige risikoer de kan være utsatt for.

Benytte og anvende opplysninger kun for å realisere de fastslåtte tjenester.

Ikke kommunisere, hele eller deler av disse opplysningene, til andre personer. Heller ikke duplisere eller reprodusere hele eller deler av informasjonen, resultater eller forbindelser av denne.

Sørge for at opplysningene blir behandlet kun av de ansatte som berøres av tjenesteytelsen. I tilfeller der det er mulig at informasjonen avsløres ovenfor tredjeparter, er disse alltid forpliktet til å overholde taushetsplikten i forhold til det som er etablert i dette dokumentet.

Når du gir dine personopplysninger til Hotelopia og/eller Liberate er det ikke lenger nødvendig eller relevant å registrere eller be om at disse blir kansellert, ødelagt og/eller returnert. Dette gjelder også for støtte eller dokumenter som disse inneholder, uten å lagre kopier.

Hotelopia og/eller Liberate kan formidle informasjon om sine KUNDER til leverandørene av tjenestene som kjøpes, utelukkende i den hensikt å gjennomføre bestillingen for KUNDEN, av administrative grunner og som et tiltak mot kortsvindel. Alle opplysninger som innhentes på denne måten via nettstedet vil overføres, i henhold til det som er fastsatt i RPDP, til de instanser som vil involveres i kontraktsinngåelsen av de ønskede tjenester.

På samme måte, og i kraft av artikkel 34.e) i Organisasjonsloven (la Ley Orgánica) 15/1999 av 13. desember om vern av opplysninger av personlig art, tillater du at Hotelopia og/eller Liberate kan overføre dine opplysninger til mottakere på bakgrunn av de leveringsbetingelser som er nevnt tidligere, til en hvilken som helst destinasjon i verden, inkludert de som ikke tilbyr et beskyttelsesnivå på høyde med det som tilbys av LOPD.

Din tillatelse til behandling og overdragelse av dine personopplysninger vil kunne annulleres på ethvert tidspunkt, via skriftlig kommunikasjon til den arkivansvarlige som beskrevet tidligere. Til slutt, informerer vi om at dine opplysninger vil behandles konfidensielt og til tjenesteytere som oppfyller kravene som er etablert av den spanske lovgivningen i henhold til vern av personopplysninger.

Hotelopia og/eller Liberate benytter én av de sikreste teknologier ved vern av personopplysninger på ditt kredittkort. På denne måten oppfylles alle internasjonale lovregler innenfor dette området. Alle seksjoner der Hotelopia og/eller Liberate søker sensitiv informasjon benytter kommunikasjonsprotokollen SSL. Dette betyr at informasjon som sendes via internett fra din datamaskin til vår server er kryptert, og gjør disse opplysningene utilgjengelige for alle utenforstående personer.

Denne teknologien sikrer og garanterer at dine opplysninger ikke kan forpurres, manipuleres eller forfalskes på noen som helst måte. Denne betalingsmetoden via internett er i dag like sikkert som direkte kjøp.

Hotelopia og/eller Liberate kan enkelte ganger benytte dine personopplysninger til å informere deg om endringer på Nettstedet, våre tjenester og andre produkter som tilbys av Hotelopia, Liberate, eller andre selskaper i Hotelbeds Group. I slike tilfeller der vi benytter dine personopplysninger, vil vi angi klart og tydelig arten av slike opplysninger, og til hvilke formål de skal benyttes. Hotelopia og/eller Liberate samler ikke bevisst inn personopplysninger fra mindreårige.

Hotelopia og/eller Liberate vil bruke dine personopplysninger, før ditt uttrykkelige samtykke, til å invitere deg til å si din mening om overnattingsstedet etter ditt opphold.

I tilfelle du ringer oss, eller vi ringer deg i forbindelse med din reservasjon, kan samtalene tas opp for overvåkningsformål. I tilfelle tvist i forbindelse med en reservasjon, vil Hotelopia og/eller Liberate reservere seg retten til å kontrollere innholdet i samtalene.

Der oppholdet til forbruker ble foretatt utenfor EØS-området, kan det hende at vernet av personopplysninger ikke er like strenge som kravene oppgitt i RPDP. Hotelopia vil ikke, i noe som helst tilfelle, overlevere informasjon til personer som ikke er direkte ansvarlige for reiseforberedelsene.

Tilbake til toppen

3. EIENDOMSRETTIGHETER OG ANDRE RETTIGHETER

EIENDOM

Du anerkjenner og samtykker til at elementene og rettighetene til åndsverk (inkludert, uten begrensning, all opphavsrett, patenter, produktmerker- og tjenester, informasjon om overnattingssteder, fotografier, bilder, kart og annet materiale) i forbindelse med Nettstedet (inkludert, uten begrensning, de generelle Leveringsbetingelsene, regler, direktiver og fremgangsmåter og Konfidensiell informasjon), som du mottar eller har tilgang til, er den eksklusive eiendom til Hotelopia, Liberate eller deres leverandører.

Du anerkjenner og samtykker til, med unntak av det som er regulert her, at du ikke tilegner deg noen rettigheter eller interesse med hensyn til informasjon eller opplysninger som du har tilgang til, og at Hotelopia og/eller Liberate fortsatt vil være den unike innehaver av informasjon og opplysninger, inkludert, men uten begrensning til, alle patenter, opphavsretter, varemerker, bedriftshemmeligheter, kommersielle navn, kontrakter, industridesign og andre tilhørende eiendomsrettigheter, i alle deler av verden.

Alle merker, opphavsretter, rettigheter av databaser og andre rettigheter vedrørende åndsverk om materialene på dette Nettstedet (slik som organisasjon og utseende) sammen med kildekoder, er eiendom til Hotelopia, Liberate eller deres leverandører. Hverken du eller andre representanter kan, helt eller delvis, kopiere, modifisere, endre, publisere, kommunisere offentlig, distribuere, selge eller overføre materialer på dette Nettstedet eller kildekoden, uten skriftlig autorisasjon fra Hotelopia og/eller Liberate.

INNHOLD

Med unntak av det som er regulert i de generelle Leveringsbetingelsene, forbys du å kopiere, reprodusere, modifisere, overføre, selge, leie ut, kommersialisere eller avsløre overfor tredjeparter innhold (og/eller heler eller deler av disse elementene) som er vist eller vises på Nettstedet.

Hotelopia og/eller Liberate reserverer seg retten til å modifisere innholdet på Nettstedet, samt bruksbetingelsene på ethvert tidspunkt. Modifikasjonene vil tre i kraft i det øyeblikk de publiserer på Nettstedet. Tilgang og bruk som utføres av bruker på Nettstedet betyr samtykke av slike modifikasjoner av innhold og betingelser på Nettstedet.

All informasjon publisert på Nettstedet i forbindelse med de annonserte hoteller, inkludert, men ikke begrenset til, hotelldetaljer, tilgjengelighet og priser på rom, tilgjengelige installasjoner, all akkreditering oppnådd av hotellet og alle andre detaljer i forbindelse med hvilken som helst tjeneste annonsert på Nettstedet, er publisert av leverandører av overnatting eller tjenester, slik som uavhengige selskaper, og opptrer ikke som representanter, ansatte, eller datterselskaper til hverken Hotelopia eller Liberate. Denne informasjonen utgjør ingen råd eller anbefaling fra Hotelopia og/eller Liberate, og Hotelopia og/eller Liberate er ikke ansvarlige for unøyaktigheter eller feil i innhold i informasjon vedrørende overnattingssteder eller alle andre relaterte aspekter. Disse uavhengige selskapene tilbyr sine tjenester i henhold til sine egne betingelser, noe som kan utelukke eller begrense deres ansvar overfor deg. Hverken Hotelopia, Liberate eller deres datterselskaper er ansvarlige for handlinger, unnlatelser, mislighold eller forsømmelse fra disse uavhengige selskapene, heller ikke for skade eller kostnader som kan oppstå fra disse selskapene. Hverken Hotelopia eller Liberate, eller deres datterselskaper tilbyr garanti eller refundering ved overbooking, force majeure eller alle andre årsaker utenfor vår kontroll.

Siden Hotelopia og/eller Liberate kun opptrer som reservasjonsagenter, frasier vi oss alt ansvar for eventuelle dokumentasjonsfeil, utenom i de tilfeller der feilen ble begått av Hotelopia og/eller Liberate. Hotelopia og/eller Liberate tilbyr kun Nettstedet på en slik måte at overnattingsstedene kan tilby sine produkter, og der du kan ta kontakt og inngå kontrakt med disse overnattingsstedene.

Du anerkjenner og samtykker til at avsløring eller tilgang til informasjon eller opplysninger som er tilgjengelige på dette Nettstedet ikke innebærer et tilbud fra Hotelopia og/eller Liberate for salg eller annen overføring av slike elementer.

Tilbake til toppen

4. INFORMASJONSKAPSLER

Tilgang til Nettstedet kan bety bruk av informasjonskapsler, selv om siden kan fungere uten bruk av disse. Informasjonskapslene er små arkiver som lagrer informasjon i nettleseren til hver enkelt bruker på en slik måte at serveren kan gjenkjenne visse opplysninger som kun serveren kan lese. Informasjonskapslene har en begrenset varighet. Ingen informasjonskapsler vil avsløre telefonnummer, e-postadresse eller andre detaljer vedrørende identifikasjon av bruker. Informasjonskapslene kan ikke trekke ut informasjon fra brukerens harddisk eller få personlig informasjon fra denne. Den eneste måten der brukerens personlige informasjon kan bli en del av informasjonskapselens arkiv er dersom brukeren personlig gir denne informasjonen til serveren.

Selv om informasjonskapslene hjelper oss med å behandle din reservasjon, kan brukere som ikke ønsker å motta slike informasjonskapsler eller som ikke ønsker at vi informeres om deres besøk på vårt nettsted, stille inn sin nettleser for at slik informasjon ikke avsløres. Alle nettlesere på internett har tilgjengelige valgmuligheter for innstillinger som tillater å sperre eller som kun tillater informasjonskapsler fra spesifikke nettsteder. Alle nettlesere på internett har tilgjengelige valgmuligheter for innstillinger som tillater å sperre eller som kun tillater informasjonskapsler fra spesifikke nettsteder.

Tilbake til toppen

5. NYHETSBREV

Hotelopia og/eller Liberate gir ikke våre brukere automatisk abonnement på vårt Nyhetsbrev. For å kunne motta nyhetsbrevet, må du selv abonnere på dette. Dersom du abonnerer på dette nyhetsbrevet kan du motta nyheter og tilbud om hoteller via din e-post. Dersom du ikke ønsker å avslutte abonnementet på vårt Nyhetsbrev, kan du gjøre dette i seksjonen "Nyhetsbrev" på Nettstedet.

Tilbake til toppen

6. LENKER TIL ANDRE NETTSTEDER

Det kan finnes lenker fra tredjeparters nettsteder på vårt Nettsted. Disse er kun for informasjon. Slike Nettsteder er uavhengige av Hotelopia og/eller Liberate, og vi er ikke ansvarlige for disse nettstedene eller materialet som de kan inneholde.

Hotelopia og/eller Liberate fasiliterer disse lenkene for brukerens komfort, men garanterer eller kontrollerer ikke materialet på disse lenkene. Hotelopia og/eller Liberate tilbyr ikke noen garanti eller noe ansvar i forbindelse med disse nettstedene (inkludert, for eksempel, mangel på tilgang av disse), heller ikke i forbindelse med materiale eller informasjon som vises på slike nettsteder, eller som du finner ved å forlate Nettstedet via en lenke, hypertekst, eller andre medier, eller i forbindelse med alle tjenester eller produkter beskrevet på slike nettsteder der du kan foreta reservasjon.

Hotelopia og/eller Liberate vil ikke i noen tilfeller være ansvarlig for tap, beskadigelse eller skader av noen som helst art, direkte eller indirekte, som følge av tilgang eller ikke til Nettstedet, bruk eller informasjon som finnes der, inkludert tap av eventuell fortjeneste eller lignende.

Det anbefales at du benytter et antivirusprogram for alt materiale og innhold som lastes ned fra internett generelt sett, og fra Nettstedet spesielt.

Tilbake til toppen

7. INFORMASJON SOM VISES PÅ NETTSTEDET

Informasjon om overnatting og andre tjenester som stilles til rådighet av Hotelopia og/eller Liberate er justert i den grad det er mulig i forhold til opplysningene som leveres av tjenesteleverandørene til oss. Hotelopia og/eller Liberate er ikke ansvarlige for mangel på korresponderende informasjon som er levert av tjenesteleverandører til oss.

Tilbake til toppen